Podaci

Izvori smrtonosnih PM2,5 čestica za Zagreb

Doprinos pojedinih zagađivača.

Iz izvještaja:

“Mnogi europski gradovi još uvijek pate od loše kvalitete zraka i premašuju smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za kvalitetu zraka iz 2021., kao i EU standarde kvalitete zraka. To je posebno slučaj s finim česticama (PM2,5), koje su onečišćivač zraka odgovoran za većinu dobro dokumentiranih preuranjenih smrti i daljnjih štetnih učinaka na zdravlje.

Budući da antropogene emisije najviše doprinose onečišćenju zraka i dok je zakonodavstvo o čistom zraku nedvojbeno poboljšalo kvalitetu zraka tijekom godina, još uvijek postoje problemi koji su lokalizirani u određenim regijama i gradovima. Stoga je ključno pitanje odrediti na kojoj razini djelovati kako bi se ti preostali problemi onečišćenja zraka najučinkovitije riješili, u skladu s ciljevima Akcijskog plana EU-a o nultom onečišćenju.

U ovom Atlasu kvantificirani su i prostorni (npr. urbani, državni) i sektorski (promet, stanovanje, poljoprivreda…) doprinosi onečišćenju zraka za 150 urbanih područja u Europi. Izvlače se sljedeći zaključci:
– (1) za mnoge gradove, lokalne akcije na gradskoj razini učinkovito su sredstvo za smanjenje razine PM2,5 i povezanih zdravstvenih učinaka i preuranjene smrti u tom gradu;
– (2) ciljani sektori i razmjeri za smanjenje onečišćenja zraka specifični su za grad;
– (3) za većinu gradova daljnje sektorske mjere koje se bave grijanjem stambenih objekata na lokalnoj razini, posebno spaljivanjem biomase, bile bi vrlo učinkovite;
– (4) za mnoge gradove, daljnje sektorske mjere koje se bave poljoprivredom na razini zemlje ili EU-a jasno bi doprinijele kvaliteti zraka u gradovima i
– (5) potpuno ispunjavanje nacionalnih obveza smanjenja emisija amonijaka prema Direktivi o nacionalnim obvezama smanjenja emisija (NEC) donijeti opipljive koristi za nekoliko gradova EU-a.”

Izvor.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)